Familieopstillinger, indsigtsopstillinger og strukturopstillinger

Metoden der absolut skal prøves!

Familieopstillinger er det sidste nye skud på stammen indenfor højeffektive problemløsnings- og udviklingsværktøjer. Metoden er blid, respektfuld og forløsende på et meget dybt plan. Én enkelt opstilling kan kan gøre det ud for mere end 20 coaching- eller terapisessioner.

Metoden er anderledes (og derfor skal den prøves!), fordi man som klient ikke deltager direkte, men populært sagt oplever et medrivende og dybt forløsende ‘spontant skuespil’ over ens problematik. Dette giver ofte en dyb selvaccept og forløsende selvforståelse.

Metoden gør 2 ting:
 1. den viser dig hvor i dit (familie-) system, den oprindelige årsag til dit problem er. Ikke den afledte årsag, som mange andre metoder dealer med, men selve roden. Dette giver mulighed for reel afvikling af problemet – for good. Typisk er det sådan, at problemer, temaer og symptomer, der bliver hængende i tapetet (trods måske både behandling, coaching, psykoterapi og andre tiltag) har en (familie-) systemisk rod. Normalt er den systemisk rod skjult for os, indtil vi ser den med en opstilling.
 2. forløser (frisætter eller healer, om du vil) roden til problemet, så du forløses på så dybt et plan, at selv dybe kropslige spændinger ofte afslappes, og problemet forsvinder ud af dit liv. Du vil blive forløst så langt, som dit system tillader.

Metoden er meget udbredt i USA, Tyskland og Holland, og på vej frem i Danmark.

Metoden er virkeligt genial. Man får erkendelser og forløsninger gennem en blanding af coaching, clairvoyance og healing på samme tid. Med Lene som facilitator er man sikker på, at det er trygt og sker med hjertet først. Hun er utrolig kompetent på så mange planer. Jeg er imponeret over så præcist metoden kan finde den viden, der er gemt et sted i systemet – et sted hvor jeg aldrig selv ville have fundet på at lede. Det skal prøves!

– Energipsykoterapeut Kirstine Østegaard fra ‘Pyt med Perfekt!’

Et konkret eksempel:

En kvinde kom til mig, fordi hun var frygtelig jaloux på sin mand, og ikke længere kunne holde det ud. Kvindens mand var meget flirtende anlagt, og det havde nået et stadie, hvor hun var begyndt at tjekke hans mobiltelefon og konfrontere ham direkte, fx når en kvindelig kollega ringede til ham sent om aftenen. Kvinden var i dyb krise, var slank men havde tabt sig yderligere 8 kg. Hun beskrev sig som ’helt ude af sig selv’ og på randen til et nervøst sammenbrud. Hun kunne ikke sove og havde ikke kunnet det i månedsvis. Hendes mand forstod hende ikke – forstod ikke, at det var et problem, for, som han sagde, han elskede hende jo! Hvad var så problemet?

Før kvinden kom til mig havde hun været hos en psykolog, som havde spurgt kvinden, om hun kendte til det ’at være jaloux’ fra tidligere i sit liv? Det gjorde hun. Som ung dygtig kvinde havde hendes far forbigået hende og valgt en yngre bror til at overtage forretningen – fordi han var en dreng. Kvinden var blevet frygtelig jaloux – uden at kunne fortælle dette til nogen. Psykologens hurtige konklusion var, at kvinden havde ’giftet sig med sin far’, (hvilket ville være mange psykoterapeuter, coaches og psykologers umiddelbare konklusion) og at dette i virkeligheden var jalousiens rod. (Dette er ikke for at hænge psykologen ud – de fleste, der ikke arbejder med systemiske metoder, ville nå til den konklusion, da denne parallelforskydning virker umiddelbart logisk).

Havde kvinden fortsat med psykologen havde de temmelig sikkert brugt 5, 10 eller 50 sessioner på at snakke om kvindens forhold til sin far – som redskab til at få det bedre i sin nuværende situation.

Men nu valgte kvinden i stedet at komme og lave en familieopstilling, hvilket var utroligt heldigt for hende, for opstillingen viste ganske tydeligt, at problemet ikke havde rod i kvindens far. Men derimod i kvindens ressourcesvage mor!  Den store forløsning og vækst i kvindens selvværd fandt sted, da vi forløste kvindens mor. Det tog kun 2 timer (modsat de 5, 10 eller 50 sessioner over lang tid, som hun var på vej ud i). Dette er et eksempel på præcis hvad en opstilling kan gøre.  Den kan forløse den egentlige årsag hurtigt, blidt, effektivt – og ofte meget billigere og langt mindre tidskrævende end et langvarigt terapeutisk forløb kan.

Familie og strukturopstillinger kan forløse den reelle (og ikke den umiddelbart teoretiske) årsag, på ganske kort tid. Kvinden gik fra sessionen som en stærk kvinde fuld af selvværd – en voksen smuk kvinde fri for jalousi. Stærk nok til nøgternt, selvværdsfuldt og empatisk at vurdere den situation, som hun og manden var havnet i (ud fra både 1,2 og 3 position) – og til at vurdere, hvad hun nu skal gøre ved det.

Processen – sådan gør vi!
 1. Opstillingen starter med en kort coachende samtale, hvor du og facilitator afklarer, hvilke dele eller aspekter af dit problem, der skal med i opstillingen.
 2. Vi stiller repræsentanter op på gulvet, for at levendegøre og undersøge dynamikken i dit system.
 3. De forskellige dele repræsenteres af gruppedeltagere på gulvet.
 4. Facilitator stiller spørgsmål til repræsentanterne og tydeliggør hver enkelts intention og formål. Det giver et klart billede af, hvor ubalancerne og mulighederne i systemet befinder sig.

I den videre proces afdækker facilitator repræsentanternes indbyrdes relationer på en let, enkel og blid måde. Via anerkendende spørgsmål og dialog opløses ubalancer i systemet.De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde.

Integration efter opstillingen

Efter opstillingen internaliserer du den nye helhed og integrerer opstillingen som et ny udgangspunkt i dit liv. Denne del strækker sig normalt ud over den workshop eller den session, hvor du har fået din opstilling. Det betyder at du sjældent har det fulde udbytte umiddelbart efter at opstillingsarbejdet er udført.

I Mosaic kan du få din opstilling på 2. måder:

 1. I gruppe (på workshop)
 2. Individuelt
Hvad er et system?

Et system er indbyrdes afhængige elementer – fx er en krop et system af organer mm, en familie et system af enkeltindivider og en organisation et system af mennesker og elementer. Alle dele af et system fx et familiesystem hænger sammen og alle dele er med til at bære systemets udfordringer, fordi systemet samlet set forsøger at opretholde stabilitet. Derfor må vi se på hele systemet og ikke blot den del, der umiddelbart bær symptomet (eller problemet), for at finde den egentlige årsag/rod. I et system er vi underlagt de vilkår, der er i systemet. Det, vi tror, er vores eget problem, har i virkeligheden ofte rod et andet sted i familiesystemet. Det vi troede var vores eget individuelle problem, er ofte blot et vi bær for en anden i familiesystemet! 

Løsningen og forløsningen findes derfor ved at kigge på HELE systemet – og ikke blot på os selv individuelt (modsat individuel coaching og terapi). Dette er meget almindelig tankegang indenfor moderne pædagogik (Jesper Juhl/ Helle Jensen). Et barns problemer kan ikke løses effektivt, ved blot at kigge på barnet helt isoleret. Barnet må ses i konteksten af sin familie eller i samspillet med fx lærere. Det samme princip bruger vi her i terapeutisk sammenhæng.  Når vi bruger systemiske opstillinger finder vi de gemte svar og løsninger, som man normalt ikke kan finde ved almindelig lineær tænkning.

Snyd ikke dig selv for at prøve en opstilling! Du kan fx. deltage i en af mosaics små opstillingsminikurser eller workshops – de annonceres på Facebookgruppen her! Eller i nyhedsbrevet – tilmed dig her.

I mosaic vil du møde 4 typer opstillinger:
 • Familieopstillinger, hvor vi løser problemerne ved at se på dine konkrete familiemedlemmer.
 • Strukturopstillinger, hvor vi løser problemerne ved at se på elementer/ begreber fx selvværd, kærlighed, problemet etc.
 • Organisationsopstillinger, hvor vi får indsigt i job og organisationsforhold, ved at se på organisationens elementer fx organisationene formål, medarbejdere, ledere, kunder etc.
 • ‘Lynopstillinger eller indsigtsopstillinger er opstillinger med 2-3 elementer, som varer 5-15 min. De er en uhyre blid, effektiv og respektful måde at få direkte syn for sagen og adgang til meget præcis viden om det emne, der optager dig. Viden der normalt er helt skjult for kursisten.

”Lynopstillinger” et fantastisk værktøj til at få styr på emnet (eller problemet) i en fart. På ganske kort tid får du et overblik over emnet, som du aldrig ellers ville få. Bagefter skal man så hjem og integrere den nye viden – det var absolut en WOW oplevelse.

– Helle S. Holt, If

Familieopstillinger

Hvis du ikke føler, at du er værd at elske, ikke føler at du er ok eller at du hører til, så er det jo ikke fordi, du får den følelse af dig selv! Med opstillinger ser vi din følelse i lyset af hele din families historie, og de begivenheder, som har fundet sted der. Det betyder, at du med opstillingerne kan forløse og heale din egen sårbarhed overfor det aftryk, som dine forfædre har sat i dig – og dermed løse problemet i dig.

Betyder det, at man skal kende sin familiehistorie i detaljer for at deltage? Nej, det gør det ikke. Vi bruger det, du ved, og resten vil automatisk vise sig undervejs.

Eksempler på fysiske og psykiske problemer, der erfaringsmæssigt kan have rod i en del af familiesystemet
 • Depressive tendenser eller træthed har ofte at gøre med uforløst sorg hos en anden person i familien
 • Ubegrundet vrede har ofte at gøre med en anden person i familien, som virkeligt har haft grund til at blive vred
 • ADHD kan skyldes en fortrængt person i familien, som den ADHD-ramte ubevidst forsøger at identificere sig med
 • Ufrivillig barnløshed har ofte at gøre med en anden person i familien, som har mistet et barn (fx en abort) eller problemer med kærlighed
 • Overspisning har kan have at gøre med en anden person i familien, der har været udsat for sult evt. hungersnød
 • Spiseforstyrrelser har ofte at gøre med forældrenes indbyrdes forhold og konflikt. Den unge/ barnet kan reagere med anorexi eller bulimi.
Metodens oprindelse

Metoden er udviklet af den tyske psykoterapeut Bert Hellinger. Efter 2. verdenskrig, så, han hvordan krigen havde knækket ikke blot på dem, der deltog (krigens ofre og bødler) men også skabte problemer for deres børn og børnebørn! Dermed opstod tanken at et problem ikke blot skal ses i en individuel kontekst, men også i lyset af de de sår som hele familien (forældre og tidligere generationer) har – og de begivenheder (og traumer), som de har været udsat for. Metoden familieopstillinger (systemiske konstellationer) opstod og den blev en den ‘ekstra stærke metode’, der kunne bringe krigens ofte og deres efterkommere på benene igen. Metoden er i dag  viderudviklet til andre former for opstillinger bl.a. organisationsopstillinger og politiske opstillinger. Metodens validitet er efterprøvet i tyske ph.D studier.

Mosaics opstillingsfacilitator Lene Eriksen

Lene Eriksen

Mosaics opstillingsfacilitator er mig, Lene Eriksen. Jeg har gennemført en 2 årig uddannelse til familie og organisationsopstiller. Jeg er blevet undervist af nogle af de førende internationale kræfter på området: læge og psykoanalytiker Albrect Mahr (Tyskland), Ph.D i psykologi Dr. Ursula Frannke (Tyskland), trainer and personal coach Tom Bryson (Canada) og psykoterapeut Liv Dhanyo (Danmark).

Efterfølgende har jeg stået for et utal af træningsforløb med opstillingskollegaer, og igangsat virksomhedsudviklingsgruppen Op-Virk, der via organisationsopstillinger udvikler små selvstændige virksomheder.

Min store interesse i opstillinger, stammer fra min egen personlige udviklingshistorie: “Jeg har selv taget de største udviklingskridt med opstillinger. De har fritsat mig fra de meget grundlæggende psykologiske begrænsninger, som min Enneagramtype og personlighed naturligt har – og fra dybe kropslige spændinger (lænde-, nakke- og skulderproblemer), som hverken massage, kiropraktor eller afspænding har kunnet få helt bugt med. Jeg oplever at opstillinger på en blid måde går ind og forløser på et langt dybere og endnu mere gennemgribende plan, end nogen andre metoder jeg i øvrigt kender – forudsat selvfølgelig at man er klar til at slippe problemet. Og at det bliver gjort på en meget sikker, fordomsfri og blid måde, der er blottet for teoretiske begrænsninger og dogmer. Forudsat selvfølgelig at facilitator har den nødvendige erfaring.”

En af mine lærere Tom Bryson skriver sådan her om opstillinger:

WHY Constellations? While difficult to explain, this work is self-authenticating to those who have experienced it. Systemic Constellation work allows the hidden dynamics in the family (or other) system to be seen in a safe, efficient way. For those who have hidden trauma, difficult legacies, or are struggling with other issues that just don’t seem to resolve, this work can be most remarkable! Recognizing and honoring hidden aspects of the family transmission enlivens our deepest flow, allowing blind love to become conscious love. For many who have experienced deep awakenings, but have had difficulty embodying awareness, this work can be profound.

Læs mere om grundlæggeren Bert Hellinger her