In-house Coaching

In-house coaching er en ordning, hvor jeg tilknyttes din afdeling eller virksomhed fx gennem en rammeaftale eller klippekortsordning, som enten alle eller flere ledere og medarbejdere kan benytte. Mine kunder vælger dette fx. når de er interesserede i at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturlige at  udvikle sig, gøre noget nyt, bryde vanetænkningen og selv tage ansvar for egne udviklingsområder. Dette kommer hele organisationen til gode, da der opstår fantastiske synergieffekter, når flere medarbejdere og ledere udvikler sig og påvirker organisationen positivt fre flere sider. Det betyder at hele organisationen styrkes, og bliver mere skarp, klar, produktiv og dynamisk.

Som coach er Lenes styrker, at hun er super dygtig til at skabe et fortroligt rum, hvor jeg føler mig helt tryg, samtidigt med at hun evner at forstå mig som menneske. Hun sætter mine udviklingsområder i en forretningsmæssig sammenhæng, og hendes sessioner giver mig forløsning, lettelse og styrker mit selvværd, fordi hun evner at rumme mine følelser (uden at skulle fikse dem). Jeg kan godt lide, at hun arbejder konkret og målrettet på at finde de løsninger, jeg har brug for. – Ane Larsen, Coloplast

Mine kunder vælger in-house løsningen, fordi de ønsker at benytte en coach, som organisationen allerede kender og som kender organisationen og virksomhedens vilkår i markedet. De ønsker at den gode kontakt, rammeaftalen og det tillidsfulde forhold allerede er etableret til coachen, således at det er let og bekvemt at ringe og booke en aftale. Derved spares både dyrebar tid og penge.

Jeg bliver ofte valgt som in-housecoachfordi de værktøjer jeg arbejder med allerede er kendte i organisationen. Det kan fx Enneagrammet. Som underviser og specialist i Enneagrammet, kan jeg lave meget effektive og succesfulde coachingforløb på alle niveauer i organisationen – og vi snakker samme sprog når organisationen allerede har haft undervisning i Enneagrammet.

Fleksibel ordning

Ordningen er fleksibel og tilpasses din organisation. På nogle af de virksomheder, har man valgt at lade medarbejdere og ledere selv bestemme, hvornår de vil opsøge coaching. Andre steder udspringer et coachingforløb fra chefen og medarbejderudviklingssamtaler. Der er intet til hinder for at både ledere og medarbejdere bruger den samme coach, da jeg arbejder fortroligt, og ud fra systemisk tankegang – alle individuelle forløb sættes i den overordnede organisationsmæssig ramme af hvad tjener virksomheden/ afdelingen. Probemer og udfordringer løses ud fra at den enkelte selv tager ansvar for sine egneudviklingsområder.

Book et uforpligtende møde med mig

Som en service tilbyder jeg at komme forbi 10 – 30 minutters tid og lytte til din situation og give mine input til de løsninger jeg ser. Send en mail lenee@mosaic.dk eller ring på mobil 5050 8280

Sprog:  Jeg coacher og underviser på dansk og engelsk. Jeg coacher nogle gange på spansk.