Medarbejder coaching

Har du medarbejdere som du gerne vil støtte, udvikle og investere i? 

Det kan være en medarbejder, der enten har udviklingsområder ift. jobbet fx kommunikation, samarbejde, stress, motivation eller trivsel. Det kan også være en, der står i en svær privat/ personlig situation ved fx ved organisationsændring, dødsfald eller skilsmisse, og har brug for støtte til hurtigere at rejse sig igen. Endeligt kan det være en medarbejder, som du gerne vil hjælpe til større indsigt i sig selv, og den effekt han/hun har på sine omgivelser – så kan coaching med Enneagrammet være nyttig. 

Jeg brugte Lene til at komme ud af et jobmæssigt tomrum, og til finde en vej videre frem, som jeg har lyst til og er motiveret for. Undervejs fik jeg afklaret nogle muligheder, og jeg fik vigtige personlige indsigter om mine styrker, mine behov i et job, mine udviklingsområder – min enneagramtype. Jeg fik også ryddet op i noget af det, der stressede mig og fratog mig mit fulde nærvær og min trivsel. Det var en stor lettelse. Karrieremæssigt står jeg nu et meget mere motiverende sted med nye udfordringer, som jeg glæder mig til at gå i gang med. – Ane Larsen, Coloplast

Medarbejdercoaching kan være en god løsning, når der ønskes en effektiv løsning på en konkret situation, en konkret udfordring eller et konkret problem. Jeg bruger både min baggrund som coach og som psykoterapeut MPF. 

Det kan foregå på 2 måder. Som leder kan du enten vælge:

1) At lade medarbejderen selv lave aftalen med mig og give os frie tøjler, til at løse tingene til din medarbejders tilfredshed, og i al fortrolighed.

2) Eller du kan vælge at vi starter med et formøde, hvor vi alle 3 mødes og i fællesskab sætter mål og succeskriterierne for coachingforløbet. Selve coachingsessionerne vil være fortrolige, men vi vil arbejde målrettet på de mål, der bliver sat ved formødet. Der kan være opfølgningsmøder undervejs.   

Et medarbejdercoachingforløb vil blive sat i en organisatorisk kontekst, således at du er sikker på, at det vil være en gevinst for både din medarbejder og for organisationen. Jeg bruger min systemisk baggrund, som organisationsopstiller.

Inden formødet starter vi med at din medarbejder og jeg har en enkelt coachingsession – et ‘kemimøde’.

Er du interesseret, så lad din medarbejder læse afsnittet om coaching.

In-house coaching

Er du interesseret i at brug mig som ekstern coach til flere i organisationen, så læs mere under In-house coaching.

Sprog: Jeg coacher på dansk, engelsk og nogle gange på spansk. 

Ring til mig på 5050 8280, og lad os snakke om mulighederne, og om hvad der er bedst i jeres situation.