NLP – hvad står det for?

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker.

Det er en praktisk værktøjskasse med lige-til-at gå-ud-og-bruge kommunikationsværktøjer, til at skabe gode relationer og godt samarbejde i dagligdagen.  Værktøjsklassen indeholder også udviklings-, coaching- og analyseværktøjer, der sætter brugeren i stand skabe positiv udvikling og forandring for sig selv og for andre. Nogle af værktøjerne er kognitive (til hovedet) og andre arbejder ind i det ubevidste sind og ’syd for halsen’. For alle gælder, at de stammer fra studier af naturtalenter og ekstraordinært gode præstationer (benchmarking). Med NLP bliver fokus derfor ofte både på løsning/ønske/mål, problem/årsag samt succeskriterierne undervejs. 

Neuro:  Neuro fra det græske ord neuron.
Neuro refererer til det neurologiske system og omfatter oplevelsen af virkeligheden gennem sanserne og oversættelsen til tankeprocesser, fysiologi og adfærd.

Lingvistisk:  Lingua fra latin.
Lingvistisk refererer til den måde, du bruger sproget til at skabe mening i dine oplevelser. I NLP beskæftiger vi os med, hvordan de neurologiske processer udtrykkes gennem verbalt og nonverbalt sprog. Vi arbejder med den måde vi kommunikerer disse oplevelser til os selv og andre.

Programmering:  Programmering refererer til vores personlige programmer (personlighedens mønstre), der er trinvist opbyggede og sikrer os samme resultat hver gang. Hvordan komponenter af et system er organiseret for at skabe mønstre af aktivitet og eller adfærd.

“NLP er ikke en terapi: Det er en pædagogisk indlæringsproces, der lærer mennesker, hvorledes de skal bruge deres hjerne smart.”
– Richard Bandler (ophavsmand til NLP)

NLP er et dynamisk studie og træningsfelt, der videreudvikles af ophavsmændende (Richard Bandler og John Grinder) og andre udøvende i hele verdenen. Det gælder både indenfor sport, erhvervsliv, undervisning og terapi.

Richard Bandler og John Grinder var af den opfattelse, at hvis de skulle hjælpe mennesker med at blive mere ressourcefulde og talentfulde, skulle de studere mennesker, der allerede var ressource fulde.

Bandler og Grinder mente, at traditionel psykologi var for fokuseret på at kortlægge problemer og formulere teorier omkring problemernes opståen, samtidig med at traditionel psykologi ikke tilbyder tilstrækkelige virkningsfulde metoder, til at hjælpe mennesker til at udvikle sig, og blive bedre til at klare de udfordringer, som livet byder på.

NLP Står for Neuro Lingvistisk Programmering eller NYT LYS i PÆREN.

”NLP er en attitude og en metodik, der efterlader et spor af teknikker bag sig”
– Richard Bandler

Attituden: Nysgerrig, eksperimenterende og studerende

Metodikken: Modelling – ekstraktion af forskellen, der gør forskellen mellem det gode og det ekstraordinært gode og organiseringen af programmerne.

NLP anvendes overalt i træningen af topidrætsfolk, sælgere, ledere – ofte uden at blive kaldt NLP. NLP har hjulpet mange mennesker af med fobier og med at overvinde deres angst.

Læs mere om NLP på jobbet og om organisationens udbytte her